Ve skupině B jsou středně pokročilí žáci. Zde jsou již na žáky kladeny vyšší nároky, jak po stránce fyzické, technické, tak osobnostní.

Učíme se zde techniky s vyšší technickou náročností a těžšími kombinacemi, do kterých patří mistrovská kata. Učíme se boji – kumite a sebeobraně. Cvičení karate vyžaduje důraznost, sebeovládání a velkou dávku trpělivosti, včetně vůle překonávat obtíže. Neschází zde ale i hry a zábavná cvičení jsou součástí hodin, kam se budete rádi vracet.

 

Tréninky pro pokročilou mládež jsou každé pondělí a středu od 17:00 – 18:00 v sokolovně na Proseku.
O vedení lekcí se stará Olda Lžičař s asistentem.